Monday, August 11, 2008

โครงการสิงห์สร้างสรรค์ คนทีวีปี 3

โครงการสิงห์สร้างสรรค์ คนทีวีปี 3

Brief: การประกวดผลงานการผลิตรายการโทรทัศน์ของนิสิต นักศึกษาในรายการเรื่องจริงผ่านจอ โดยมุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษา ได้พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้นำเสนอข่าวอย่างเต็มตัวจากแนวคิดและทักษะด้านการผลิตของตนเอง ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวและบรรยากาศที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

Date:
รุ่น 4 ตอน สิงห์คนจริง...ค้นคนจริง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 สิงหาคม 2551 หมดเขตส่งผลงาน 29 กันยายน 2551

Prize:
รางวัลการประกวด ชิงทุนการศึกษารวม 835,000 บาท
ทีมที่ผ่านเข้ารอบประจำสัปดาห์ (ทั้งหมด 42 ทีม)
ได้รับใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา ทีมละ 10, 000 บาท รวม 420,000 บาท
รางวัลยอดเยี่ยม (ประเภททีม)เขียนบทยอดเยี่ยม
ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท
ตัดต่อภาพยอดเยี่ยม
ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท
การบันทึกภาพยอดเยี่ยม
ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาทรวม 15,000 บาท

รางวัล “สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 3” (ประเภททีม)
อันดับ 1 โล่เรื่องจริงผ่านจอ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 100, 000 บาท
อันดับ 2 โล่เรื่องจริงผ่านจอ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 30, 000 บาท
อันดับ 3 โล่เรื่องจริงผ่านจอ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 20, 000 บาทรวม 150,000 บาท

รางวัล “สิงห์เสริมสร้างประสบการณ์คนทีวี” (ประเภททีม)
สำหรับในปีที่ 3 ทางโครงการฯ ได้เพิ่มความพิเศษในการสร้างเสริมประสบการณ์ของนิสิต นักศึกษา ด้วยการเพิ่มรางวัล “สิงห์เสริมสร้างประสบการณ์คนทีวี” โดยการนำทีมนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ไปทัศนศึกษาในต่างประเทศ และฝึกงานร่วมกับทีมงานรายการ “เรื่องจริงผ่านจอ” เป็นเวลา 3 เดือนรวม 250,000 บาท

Detail: เข้าไปที่ http://www.thairealtv.com/about/contest.html

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home