Sunday, September 07, 2008

โครงการประกวดภาพถ่าย Land of Smile


แบบฟอร์มส่งผลงานประกวดภาพถ่าย Land of Smile: .pdf l .doc

Brief:

โครงการประกวดภาพถ่ายสำหรับปฏิทิน ประจำปี 2552

วัตถุประสงค์


 1. เพื่อดำเนินการจัดหาภาพสวยงาม แสดงออกถึงเอกลักษณ์ไทย ความเป็นไทย ผ่านรอยยิ้ม ในอิริยาบถต่างๆ ของคนไทย และนำจัดทำปฏิทินประจำปี 2552 ของ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 2. สนับสนุน ช่างภาพ ทั่วไป ทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น ได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถในการถ่ายภาพ พัฒนาทักษะ และส่งเสริมทัศนคติที่ดีในเชิงบวกแก่สังคมไทย


Concept : Land of Smile
ภาพถ่ายที่สื่อ นำเสนอรอยยิ้ม อารมณ์ยิ้ม ความสุขของคนไทยในอิริยาบถต่างๆ สะท้อนผ่านเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีการดำเนินชิวิต ของคนไทย ใน 12 หัวข้อ ดังนี้

 1. การไหว้ –การต้อนรับ - รอยยิ้มความอบอุ่นเป็นมิตร

 2. ขนมไทย - อาหารไทย

 3. มวยไทย

 4. ช้าง-ควาญช้าง

 5. สามล้อ

 6. ตลาดน้ำ

 7. สงกรานต์

 8. ลอยกระทง

 9. การแสดงของไทย เช่น โขน ลิเก

 10. การแสดงความนอบน้อม เช่น เด็กเคารพผู้ใหญ่

 11. วัด – พระสงฆ์ – การบวช- นาค

 12. ศูนย์รวมใจ พระมหากษัตริย์

Date:
ตั้งแต่ 4 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2551 ระหว่างเวลา 10.00-17.00น. ไม่รับภาพในวันหยุดทำการ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


Prize:
รางวัลชนะเลิศ 12 รางวัลๆ ละ 12,000 บาท
พร้อมบัตรสมนาคุณห้องพักโรงแรมไอบิสในเครือบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

Detail : http://www.theerawan.com/latestnews_detail.asp?id=25

0 Comments:

Post a Comment

<< Home