Friday, August 29, 2008

phoneOne TV Creative ContestBrief:
โทรศัพท์มือถือโฟนวันจัดประกวด phoneOne TV Creative Contest
วนเพื่อนๆระดับอุดมศึกษา มาดีไซน์ใส่ไอเดียทำหนังโฆษณาทีวี
โดยมีโจทย์การสร้างสรรค์ที่บ่งบอกความเป็นโฟนวันในสโลแกน
“โฟนวันมือถือมีดีไซน์” ความยาวไม่เกิน 1 นาที

Date: วันนี้ - 10 ตุลาคม 51

Prize: มีรายละเอียดเพียง
"ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท"

Detail:
http://www.phoneonemobile.com/phoneOne_TVcontest.html

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home